r Konferencja Naukowo-Techniczna -.

KONFERENCJA 2017
MIEJSCE KONFERENCJI
Hotel i Restauracja

GLORIETTA

Aleja Słoneczna 7

38-440 Iwonicz-Zdrój

http://www.glorietta.pl

Opracowanie referatów

Instrukcja przygotowania streszczenia

Referaty konferencyjne po akceptacji Komitetu Naukowego i uzyskaniu pozytywnych recenzji zostaną opublikowane nieodpłatnie w:

- Czasopiśmie Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury (Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture) - 9pkt. zgodnie z punktacją MNiSW (publikacja w języku polskim lub angielskim),

Instrukcja przygotowania artykułu

- Civil and Environmental Engineering Reports - 9 pkt. zgodnie z punktacją MNiSW (publikacja w języku angielskim),

Instrukcja przygotowania artykułu

- Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego (seria Inżynieria Środowiska ) - 7 pkt. zgodnie z punktacją MNiSW (publikacja w języku polskim lub angielskim),

Instrukcja przygotowania artykułu

ORGANIZATOR
Katedra Geodezji i Geotechniki PRz
WSPIERAJĄCY
szablony stron