r Konferencja Naukowo-Techniczna -.

KONFERENCJA 2017
MIEJSCE KONFERENCJI
Hotel i Restauracja

GLORIETTA

Aleja Słoneczna 7

38-440 Iwonicz-Zdrój

http://www.glorietta.pl

Terminarz

- VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Techniczna odbędzie się w dniach 06-08.09.2017r. w Iwoniczu-Zdroju,

- zgłoszenia prosimy przesyłać listownie, pocztą elektroniczną na adres Komitetu Organizacyjnego lub poprzez Elektroniczny Formularz Zgłoszeniowy na stronie internetowej Konferencji - 30.06.2017r.

- przesłanie tytułu i streszczenia referatów (pocztą elektroniczną) - 30.06.2017r.

- wniesienie opłaty konferencyjnej do dnia 30.06.2017r.

* uczestnik konferencji 800zł

* student 650zł

- wniesienie opłaty konferencyjnej po 30.06.2017r.

* uczestnik konferencji 850zł

* student 700zł

- przesłanie pełnych tekstów referatów 31.08.2017r.

ORGANIZATOR
Katedra Geodezji i Geotechniki PRz
WSPIERAJĄCY
szablony stron