r Konferencja Naukowo-Techniczna -.

KONFERENCJA 2017
MIEJSCE KONFERENCJI
Hotel i Restauracja

GLORIETTA

Aleja Słoneczna 7

38-440 Iwonicz-Zdrój

http://www.glorietta.pl

Tematyka Konferencji obejmuje

- systemy map numerycznych,

- układy odniesień i transformacje współrzędnych,

- nowe techniki i technologie pomiarowe,

- technologie GNSS,

- zastosowanie metod informatycznych w specjalnych zadaniach pomiarowych,

- systemy kontrolne i pomiarowe w budownictwie, inżynierii środowiska i geologii,

- systemy informacji przestrzennej i planowanie przestrzenne,

- systemy katastralne i BDOT,

ORGANIZATOR
Katedra Geodezji i Geotechniki PRz
WSPIERAJĄCY
szablony stron