Formularz zgłoszeniowy do udziału w
VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej nt. "Kartografia numeryczna i informatyka geodezyjna".


imię
nazwisko
tytuł naukowy / stanowisko
miejsce pracy (instytucja / firma / uczelnia)
adres miejsca pracy (miasto / ulica / nr)   
kod pocztowy
Adres e'mail
telefon
 
adres do korespondencji (miasto / ulica / nr domu)   
kod pocztowy
telefon prywatny
 
Tytuł referatu
 
Tytuł prezentacji komercyjnej
 
Czy życzycie sobie Państwo, abyśmy wystawili fakturę VAT?
tak
NIP Firmy / Zakładu pracy, dokładny adres
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Politechnikę Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza, dla potrzeb niezbędnych do organizacji i przeprowadzenia cyklicznej Konferencji Naukowo-Technicznej "Kartografia Numeryczna i Informatyka Geodezyjna" oraz publikacji materiałów konferencyjnych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Politechnikę Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza w celu informowania mnie o kolejnych edycjach konferencji.

Administratorem danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia cyklicznej Konferencji Naukowo-Technicznej "Kartografia Numeryczna i Informatyka Geodezyjna" oraz publikacji materiałów konferencyjnych. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestniczenia w procesie rejestracyjnym na ww. konferencję i tym samym uczestnictwa w tej konferencji.