r Konferencja Naukowo-Techniczna -.

KONFERENCJA 2017
MIEJSCE KONFERENCJI
Hotel i Restauracja

GLORIETTA

Aleja Słoneczna 7

38-440 Iwonicz-Zdrój

http://www.glorietta.pl

Komitet Organizacyjny


DR HAB. INŻ. IZABELA SKRZYPCZAK, PROF. PRz- Przewodniczący

MGR INŻ. WANDA KOKOSZKA - Sekretarz

MGR DAWID ZIENTEK - Sekretarz

DR INŻ. PIOTR GASKA

DR INŻ. GRZEGORZ OLENIACZ

DR INŻ. AGNIESZKA PĘKALA

DR INŻ. GRZEGORZ STRAŻ

DR INŻ. TOMASZ ŚWIĘTOŃ

DR INŻ. KRZYSZTOF WILK

MGR INŻ. JOANNA KUJDA

MGR INŻ. HENRYK NAJDECKI

MGR INŻ. STANISŁAW SIWIEC

INŻ. MACIEJ JAKIELASZEKADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

Politechnika Rzeszowska

Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

Katedra Geodezji i Geotechniki im. Kaspra Weigla

ul. Poznańska 2

35-084 Rzeszów

tel. (0-17) 865-10-11, 865-13-06

kg@prz.edu.pl

ORGANIZATOR
Katedra Geodezji i Geotechniki PRz
WSPIERAJĄCY
szablony stron