r Konferencja Naukowo-Techniczna -.

KONFERENCJA 2017
MIEJSCE KONFERENCJI
Hotel i Restauracja

GLORIETTA

Aleja Słoneczna 7

38-440 Iwonicz-Zdrój

http://www.glorietta.pl

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna na temat "Kartografia numeryczna i informatyka geodezyjna" odbędzie się w dniach 06-08.09.2017r. w Iwoniczu-Zdroju.

Organizator Konferencji: Politechnika Rzeszowska - Katedra Geodezji i Geotechniki im. Kaspra Weigla.

Problematyka konferencji obejmuje zagadnienia teoretyczne i aplikacyjne w zakresie map numerycznych i Systemów Informacji Przestrzennej w nawiązaniu do problemów związanych z rozwojem systemów katastralnych, BDOT i planowania przestrzennego. Ważną częścią tematyczną konferencji będą problemy pozyskiwania danych, w tym zagadnienia związane z nowymi technikami i technologiami pomiarowymi, systemami kontrolnymi, zastosowaniem metod informatycznych w specjalnych zadaniach pomiarowych, technologią GNSS i skaningu laserowego. Przewiduje się zorganizowanie okazjonalnych warsztatów przez producentów sprzętu geodezyjnego, między innymi odbiorników satelitarnych i skanerów laserowych 3D.

W tym roku tematykę konferencji poszerzono o zagadnienia łączące geodezję, budownictwo, inżynierię środowiska i geologię.

Program Konferencji przewiduje prezentacje firm podczas sesji promocyjnych.

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

WBIŚiA - Katedra Geodezji i Geotechniki im. Kaspra Weigla

ul. Poznańska 2

35-084 Rzeszów

tel. (0-17) 865-10-11, 865-13-06,

kg@prz.edu.pl


Autor strony: Dawid Zientek

ORGANIZATOR
Katedra Geodezji i Geotechniki PRz
WSPIERAJĄCY
szablony stron